Definities
01 'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 1, §4 Privacywet en art. 4 (7) Privacyverordening.
02 ‘Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie’: Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie
03 ‘Google Analytics’: voor meer informatie over Google Analytics zie https://www.google.com/intl/nl...; om de privacyverklaring van Google Analytics services te verkrijgen, zie https://www.google.com/intl/nl...
04 ‘Facebook’: voor meer informatie over Facebook zie https://www.facebook.com/faceb...; om de privacyverklaring van Facebook te verkrijgen, zie https://www.facebook.com/priva...
05 ‘Twitter’: voor meer informatie over Twitter zie https://about.twitter.com/nl/c...;
06 ‘Instagram’: voor meer informatie over Instagram zie https://www.instagram.com/abou...; om de privacyverklaring van Instagram te verkrijgen, zie https://help.instagram.com/155...
07 ‘LinkedIn’: voor meer informatie over LinkedIn zie https://press.linkedin.com/nl-..., om de privacyverklaring van LinkedIn te verkrijgen, zie https://www.linkedin.com/legal...
08 'Privacywet' betekent de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
09 ‘Privacyverordening’ betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
10 ‘Telecomwet’: Belgische wet omtrent elektronische communicatie van 13 juni 2005
11 ‘Cookies van derde partijen’: een cookie dat is geschreven en dat wordt gelezen door een andere partij dan de uitbater van de Website. De bekendste cookies van derde partijen zijn deze voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies
12 'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.lab9.be (gebruikt in het enkelvoud, ook al omvat deze definitie verschillende sites).
13 'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U' of 'Uw' betekent elk natuurlijk persoon die persoonlijke gegevens op de Website invoert.


Toepassingsgebied
Deze Cookies verklaring is van toepassing op alle cookies die verwerkt worden op de Website. Deze Cookies verklaring wordt aan U verstrekt overeenkomstig art. 129 van de Telecomwet en art. 6 (3) van de Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie. De Cookies verklaring kan aangepast worden zonder enige voorafgaande verwittiging. Het is aangewezen om de Cookieverklaring te bekijken bij elk bezoek aan de Website.


Identiteit van Lab9 Stores bv
De volgende entiteit dient te worden gezien als de verantwoordelijke partij voor het gebruik van cookies op de Website:

Lab9 Pro
Met maatschappelijke zetel te Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk,
Ingeschreven in de KBO onder nummer 0449.370.811

Communicatie met Lab9 Pro​​​​​​​
Je kan ons bereiken via:
Dumolinlaan 5, 8500 Kortrijk
Tel.: 056 25 55 11
Email: info@lab9.be


Het doel van cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, zendt naar de browser van de gebruiker met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de gebruiker. De inhoud van zo’n cookie kan kort zijn (bv. 'EN' voor een cookie dat uw taalkeuze onthoudt) of relatief lang (bv. IP-adressen, inhoud van winkelwagens, etc.).

Bij een volgend bezoek aan deze Website kan de server opnieuw de browser van de eerdere bezoeker herkennen en kan het toegang verlenen tot de informatie die in het verleden opgeslagen werd op de computer van de bezoeker.

In geval van first-party cookies, is de informatie die door middel van een cookie bewaard en opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker, volledig onder de controle van de verwerkingsverantwoordelijke. In geval van cookies van derde partijen, oefent de verwerkingsverantwoordelijke niet zo’n controle uit.


Verbruiksvoorbeelden
Het gebruik van cookies heeft voornamelijk zijn nut bij bijvoorbeeld:

01 het onthouden van de login naam of van instellingen (bijvoorbeeld de taal)
02 het verzamelen van surfinformatie (de ingevulde velden, bezochte pagina’s, etc.)
03 het bijhouden van statistieken van de site (bezoekersaantal, etc.);
04 het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de website (session cookie);

Sommige cookies vervullen een aantal technische doelen (bv. een session cookie, die het bv. mogelijk maakt om de inhoud van een winkelmand bij te houden bij het surfen op een e-commerce site) terwijl andere cookies inhoudelijke informatie bevatten (bv. de taal, de tekstvelden, de inhoud van het mandje, etc.).

Kortom: cookies maken het surfen enerzijds mogelijk en zorgen anderzijds voor een betere en makkelijkere surfervaring.


Overzicht van de gebruikte cookies op deze website

De volgende lijst deelt de cookies die op deze website zijn gebruikt, in verschillende categorieën in en beschrijft de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:

01 Google Analytics (_ga, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz en _utmv)

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze Website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: analyse- en performantiecookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.

02 Google Tag manager

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder informatie over het aantal bezoekers van deze website, van waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: analysecookies, targeting cookies of reclamecookies

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.

03 Google Fonts

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om de weergave van de website te verbeteren van deze website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: functionaliteitscookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google-cookies vindt u in het Privacy beleid van Google.

04 Shuttle

— Doel: De cookie voegt een tracking toe om de breadcrumbs op de website te activeren. Dit is een cookie ter ondersteuning van het Shuttle web platform

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie type: functionaliteitscookie

— Informatie: De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze Website wordt lokaal opgeslagen.

06 Facebook (x-src, datr, fr, locale, lu, pl, sb, xs en Tr)

— Doel: Deze cookies worden gebruikt om te registreren of een apparaat of browser is ingelogd via Facebook, om gerichte reclame aan Facebookgebruikers te leveren wanneer ze zijn aangemeld, voor inlog authenticatie doeleinden voor Facebook, om de identiteit van de gebruiker te verifiëren bij Facebook en voor de Facebook Pixel op de website van Lab9.

— Eigenaar van de cookie: derde partij

— Type cookie: targeting en advertising

Panier

Vous n'avez aucun produit dans votre panier. Allez dans la vue d'ensemble pour ajouter.